Fagartikler

Les oppsummeringer og utdrag av dommer der resultatet var heving av boligkjøp eller betydelige prisavslag.

Når kan man heve boligkjøpet?

I en sak for Borgarting lagmannsrett ga mangler i form av hundeurin som hadde trukket inn i gulv og andre bygningsdeler, samt kjellermur beheftet med konstruksjonsfeil, hevingsrett.

LB-2009-37912

Heving av bolig kjøpt «som den er»

Denne dommen gjaldt et valg mellom prisavslag og heving ved mangler på en fast eiendom solgt «som den er». Her viderefører Høyesterett utgangspunktet for hva som må inngå i en hevingsvurdering. 

Rt. 2010 s. 710

Kjøpte boligtomt uten tilgang vann og avløp

Denne dommen fra lagmannsretten handlet om et par som kjøpte en ubebygd tomt av private parter.

Kjøperne fikk medhold i kravet sitt om heving.

LF-2019-93713

Manglende garasjeplass, rett til å heve boligkjøpet?

Den tidligere eieren hadde kun leiet garasjeplassen som tilhørte den solgte boligen. Kjøperen ønsket å heve kjøpet på bakgrunn av at garasjeplassen ikke fulgte med leiligheten.

Rt. 1999 s.408

Heving på bakgrunn av manglende opplysninger

Kjøperne i denne saken hadde kjøpt en boligeiendom hvor det i salgsannonsen sto at boligen var totalrenovert. I etterkant av kjøpet ble de oppmerksomme på flere feil og mangler ved boligen.

RG-2000-771