Heving av boligkjøp

Boligtvist

Det er viktig å reklamere skriftlig til boligselgerens forsikringsselskap snarest mulig etter at mangelen er oppdaget.

I reklamasjonen må du opplyse om hva det reklameres over. Deretter vil eierskifteselskapet be om sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen. Om selskapet avviser kravet, har dere en boligtvist.

Lovverket vi benytter oss av når det kommer til boligkjøp og -salg, er Lov om avhending av fast eigedom, avhendingslova (lovdata.no).

Ved oppføring av nye boliger gjelder Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m., bustadoppføringslova (lovdata.no).

Prisavslag eller heving av boligkjøpet

Når det foreligger en mangel etter avhendingsloven har selger rett til å tilby utbedring. Utbedringen skal skje innen rimelig tid, og fristen løper for eierskifteselskapene fra reklamasjon er gitt. Om mangelen ikke utbedres, kan kjøper i praksis kreve prisavslag lik det utbedring koster. I noen tilfeller kan det bli aldersfradrag. Ved vesentlige mangler kan kjøper heve avtalen.

Lær mer ved å lese våre fagartikler med oppsummeringer og utdrag av dommer der resultatet var heving av boligkjøp eller betydelige prisavslag.

Kontakt advokat så tidlig som mulig

Om du har kjøpt eller solgt bolig med skjulte feil og mangler, er det lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig, før konflikten eskalerer. Vi ser ofte at boligselger-forsikringsselskapet (eierskifteforsikringen) trenerer klagen din slik at boligsaken tar for lang tid. Selskapenes takstmenn underdriver også ofte omfanget av manglene og behov for utbedring. Selv om du har boligkjøperforsikring med advokat, har du rett til å velge advokat selv.

Har du solgt bolig uten eierskifteforsikring?

Vi kan hjelpe deg om du har fått reklamasjon på boligen.

Hva du betaler for advokat

I saker tilknyttet eiendomsrett kan du få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringen din. Du trenger ikke legge ut for advokatutgiftene – advokaten finner ut om du har dekning under ulike forsikringsordninger og tar seg av papirarbeidet.

Det er rettshjelpsdekningen som dekker 80% av advokatkostnadene. Denne kan også kombineres med boligkjøperforsikring, hvis du har det.

Du betaler 3–4 000 som er en grunnegenandel, og deretter betaler du løpende 20% egenandel av advokatutgiftene.

Har du en boligsak?

Advokatbistand

Vi har lang erfaring med boligsaker og vil gjerne hjelpe deg. Gi oss litt informasjon om saken din, så kommer vi raskt tilbake med en uforpliktende førstevurdering.

Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering av din sak

Ta kontakt